Απαντάντε στην αγγελία: Παντρεμένος για παντρεμένο.