Απαντάντε στην αγγελία: Απόκτηση παιδιού και μόνο.