Απαντάντε στην αγγελία: Για άπειρο και γενναιόδωρο.