Απαντάντε στην αγγελία: Για ώριμο αυταρχικό γενναιόδωρο Αφέντη..