Απαντάντε στην αγγελία: Ζητώ άμεση εργασία σε ώριμη ή μόνη κυρία.