Κίνημα Εκδιδόμενων Γυναικών Ελλάδος (22-3-2003)

ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μ.Αλεξάνδρου 59, Κεραμεικός, Αθήνα 10436

Τηλ.: 210-52.29.504    Fax: 210-52.29.515

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 22 Ιουλίου 2003

ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Κίνημα Εκδιδομένων Γυναικών Ελλάδος (ΚΕΓΕ) καταγγέλλει την παραπληροφόρηση και την παραποίηση της πραγματικότητας σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος επ αμοιβή εκδιδομένου προσώπου καθώς και τη συνεχή παρακώλυση άσκησης του επαγγέλματος από τις διωκτικές  και δημοτικές αρχές με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας οικημάτων  εντός των οποίων ασκείται η ανωτέρω δραστηριότητα και τη δίωξη των εργαζομένων.

Επίσης καταγγέλλει δημοσιεύματα των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων όπου σκόπιμα ή εκ παραδρομής ταυτίζεται η εμπορία ανθρώπων και τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και γενικότερα η οικονομική εκμετάλλευση και η σεξουαλική βία κατά θυμάτων της διεθνικής σωματεμπορίας, με την άσκηση του επαγγέλματος των μελών του (ΚΕΓΕ). 

Το ΚΕΓΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα φαινόμενα της εμπορίας, της καταναγκαστικής πορνείας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων και υπερασπίζεται με κάθε μέσο την απαραίτητη αρωγή των θυμάτων αυτών. 

Στην Ελλάδα ο κοινός νομοθέτη με σειρά νομοθετημάτων από το 1922 τουλάχιστον αναγνωρίζει το εκδίδεσθαι ως νόμιμο επάγγελμα, την άσκηση του οποίου εποπτεύει στενά το κράτος (νόμος 2734/1999). 

Όπως και κάθε άλλο επάγγελμα το επ αμοιβή εκδίδεσθαι εφ΄όσον ο νόμος το αναγνωρίζει και ρυθμίζει την άσκησή του, εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1  του Συντάγματος. 

Το ΚΕΓΕ αγωνίζεται για τα δικαιώματα των μελών του με αρχές τη νομιμότητα, την αυτοδιάθεση, την υγεία και την οικονομική διαφάνεια. 

Ο νόμος 2734/1999 ο οποίος ορίζει τα του επαγγέλματος, πάσχει ως προς τη διακριτική ευχέρεια της τοπικής αυτοδιοίκησης για χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος (ενώ θα έπρεπε να είναι δέσμια αρμοδιότητα).Πάσχει από την αδυναμία εξεύρεσης οικημάτων για εγκατάσταση της δραστηριότητας λόγω περιορισμού του χαρακτήρα του πρόσφορου κτιρίου (να μην είναι διατηρητέο ή παραδοσιακό), καθώς και του πλήθους των δραστηριοτήτων (ναοί, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί, νοσηλευτικά ιδρύματα, πλατείες και παιδικές χαρές) από τις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση των σχετικών οικημάτων σε απόσταση ακτίνας μεγαλύτερης των 200 μέτρων πράγμα που καθιστά αδύνατη την εξεύρεση οικήματος εντός κατοικημένων περιοχών (!)  Πάσχει στο θέμα των αδειών εγκατάστασης οι οποίες εκδίδονται μετά από απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ύστερα από σύμφωνη γνώμη επιτροπών οι οποίες ουδέποτε συγκροτούνται! 

Οι αντικειμενικές αυτές δυσκολίες του ισχύοντος νόμου αλλά και άλλες (η μη χορήγηση δεύτερης άδειας εγκατάστασης και χρήσης στο ίδιο οίκημα ακόμη και εάν έχει ξεχωριστή είσοδο, οι περιορισμοί στην οικογενειακή κατάσταση του προσώπου το οποίο εκδίδεται, ο περιορισμένος χρονικός προσδιορισμός άσκησης επαγγέλματος, ο γεωγραφικός περιορισμός άσκησης επαγγέλματος, η απαγόρευση συνεργασίας περισσότερων των δύο εργαζομένων στο ίδιο οίκημα, η υποχρέωση πρόσληψης υπηρετικού προσωπικού μόνο σε γυναίκες και άνω των πενήντα πέντε (55 ετών), συνιστούν όρους κατασταλτικούς αλλά και προληπτικούς οι οποίοι εισάγουν αθέμιτες διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων που οδηγούν στην πράξη σε καταστρατήγηση του σχετικού συνταγματικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας καθώς και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, προσβάλλουν τον πυρήνα του αναγνωρισμένου δικαιώματος του εκδίδεσθαι επ αμοιβή, το αδρανοποιούν και οδηγούν τη διοίκηση σε αθέμιτες ενέργειες. 

Το ΚΕΓΕ με συνεχή αγώνα και επαφές με τις αρμόδιες αρχές αλλά και σε συνεργασία με ανάλογους φορείς ευρωπαϊκών χωρών, επιδιώκει την αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών στην κατεύθυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μελών του, πιστεύοντας ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της παράνομης διεθνικής σωματεμπορίας.

Στην προσπάθεια αυτή ζητεί την κατανόηση των συνδικαλιστικών φορέων, των κοινωνικών δυνάμεων και των ΜΜΕ.

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...