Όροι χρήσης και προσωπικά δεδομένα

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, πριν αποφασίσετε να την χρησιμοποιήσετε.

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν εφαρμογή στον ιστότοπο www.lesbian.gr, το οποίο μπορεί να αναφέρεται παρακάτω ως «Ιστοσελίδα», «ιστότοπος», «εμάς», «εμείς», «μας» κλπ.

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν σκοπό να σας ενημερώσουν για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, πως τις χρησιμοποιούμε, πως τις προστατεύουμε και τί είδους επιλογές έχετε ως προς την ιδιωτικότητά σας.

Το site www.lesbian.gr ανήκει αποκλειστικά και κύρια στη Μαρία Κατσικαδάκου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση της παρούσης υπηρεσίας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση αλλά και τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.lesbian.gr.

Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.


1. Οι υποχρεώσεις των χρηστών – Προσωπικά Δεδομένα- Newsletter

Το site www.lesbian.gr  ίσως στο μέλλον δώσει  τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη στη λίστα παραληπτών. Για την εγγραφή του χρήστη απαιτείται η υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη. Ο χρήστης λαμβάνει e-mail οδηγιών εγγραφής.

Η υπηρεσία Newsletter που τυχόν θα εφαρμόσουμε, παρέχεται από την εταιρεία Mailchimp (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας). Κατά την λήψη του Newsletter παρέχεται και η δυνατότητα διαγραφής (unsbuscribe). 

To www.lesbian.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας  www.lesbian.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

2. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το www.lesbian.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή της ανάρτησης της εν λόγω αλλαγής στο διαδικτυακό χώρο www.lesbian.gr

3. Δήλωση νομικού περιεχομένου- Αποποίηση ευθυνών

 Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές οποιουδήποτε είδους προς οιονδήποτε χρήστη αυτής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομική σύμβαση ή άλλη συμφωνία, σύμβαση, συμβουλή  ή συμβόλαιο οποιουδήποτε είδους μεταξύ του www.lesbian.gr, των συντακτών του ή οποιουδήποτε σχετικού προσώπου ή φορέα και οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός αν ορίζεται ρητά.

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στο www.lesbian.gr θεωρούνται αξιόπιστες, δεν δίνεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους, λαμβανομένων είτε μεμονωμένα είτε στο σύνολό τους. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν".

Ισχύει αποποίηση κάθε ευθύνης για όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων - αλλά μη περιοριζομένων - σε σιωπηρές εγγυήσεις αποτελεσματικότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, την ελευθερία από τη μόλυνση από τους ιούς των υπολογιστών, καθώς και τη μη παραβίαση κάθε είδους πνευματικών, βιομηχανικών, ιδιοκτησιακών ή οποιουδήποτε άλλου είδους δικαιωμάτων.

Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση.

Αν βρείτε τυχόν λάθη ή παραλείψεις, σας ενθαρρύνουμε να τους αναφέρετε μέσω e-mail στο: [email protected]

Το www.lesbian.gr, οι συντάκτες του, καθώς και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο:
- δεν είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας,
- δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι στον οποιονδήποτε τρίτο για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες,
- δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες (οποιουδήποτε τύπου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και αν προκλήθηκαν) που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του δικτυακού ιστότοπου, ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.

3. 1. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών από Φερόμενη Επιδοκιμασία, Σύσταση, ή Εύνοια οποιουδήποτε είδους.

Το www.lesbian.gr μπορεί μερικές φορές να προσφέρει ή να αναφέρεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ 'ανάγκη αντιλήψεις του www.lesbian.gr

Αναφορά σε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, συλλογικότητα ή υπηρεσία με την εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αποτελεί, ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία, σύσταση, ή εύνοια του www.lesbian.gr

3. 2. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για τους Εξωτερικούς Συνδέσμους

Το www.lesbian.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το χρήστη. Σύνδεσμοι από τις σελίδες του www.lesbian.gr σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνιστούν σύσταση, έγκριση ή συμφωνία από το www.lesbian.gr

Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται ως υπηρεσία πληροφόρησης και μόνο. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Θα πρέπει να απευθύνει οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση με το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο αυτής της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε ένα από αυτούς τους συνδέσμους, οι πολιτικές της εξωτερικής αυτής σελίδας τίθενται σε ισχύ μέχρι να επιστρέψετε στο www.lesbian.gr

3. 3. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης από Καθήκον Εξακολούθησης Παροχής Δεδομένων.

Λόγω της δυναμικής φύσης του Διαδικτύου, τους πόρους που τη μία μέρα είναι δωρεάν και διαθέσιμοι στο κοινό και την άλλη μπορεί να απαιτούν καταβολή τέλους ή να έχουν περιορισμένη πρόσβαση, και την τοποθεσία των αντικειμένων, που μπορεί να αλλάζει με τις αναδιαρθώσεις μενού, αρχικής σελίδας και αρχείων που αναδιοργανώνονται, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του χρήστη. Τα έγγραφα καθώς και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές στις πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα οποιαδήποτε στιγμή.

3. 4. Ανάλογη εφαρμογή των Όρων Χρήσης και στις Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου το www.lesbian.gr  διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 Κάθε κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα, σήμα, διακριτικό γνώρισμα κτλ που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό δημιούργημα της Μαρίας Κατσικαδάκου και απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή έστω και τμηματικά αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας της σελίδας.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης και δη τμήματος του περιεχομένου αυτού για προσωπική και μόνον χρήση και ουχί δια δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντοτε με μνεία  προέλευσής τους από το www.lesbian.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε απαγορευμένη, άλλως μη ρητά εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, κατά τα ανωτέρω συνεπάγεται αστικές ή/και ποινικές ευθύνες.

Σε περίπτωση αναδημοσίευσης ήδη δημοσιευθέντος κειμένου η συντακτική ομάδα του www.lesbian.gr  δηλώνει ότι τούτο λαμβάνει χώρα χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, αλλά για την πληρέστερη πληροφόρηση του χρήστη / κοινού και μόνο και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του καθώς και του δημιουργού του, εφόσον τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην πηγή προέλευσης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελεύθερης διάδοσης της πληροφορίας. 

5. Hosts – Hyperlinks Banners- Περιορισμός Ευθύνης

Το www.lesbian.gr δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυση του επισκέπτη ή/και χρήστη. Το www.lesbian.gr  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες ή/και χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους του www.lesbian.gr  μη ευθυνόμενου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το www.lesbian.gr   σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

6. Cookies

Το www.lesbian.gr   μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.lesbian.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.lesbian.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.lesbian.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου από αυτόν διακομιστή ούτως ώστε να αποδέχεται ή όχι την χρήση των cookies λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει την λήψη δεδομένων από το www.lesbian.gr καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, για την οποία απομείωση της ποιότητας των οποίων το www.lesbian.gr   ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Οι εξυπηρετητές (servers) που ανήκουν στην ιδιοκτησία τρίτων μερών συμβεβλημένων με το www.lesbian.gr, ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα (μέσω των εκάστοτε ενσωματωμένων σε κάθε site μηχανισμών) πληροφορίες για τους χρήστες της ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους.

Εμείς έχουμε πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες μόνο αφού έχουν ανωνυμοποιηθεί και μόνο στη μορφή στατιστικών δεδομένων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (μέσω analytics).

Το ίδιο συμβαίνει και με στατιστικά στοιχεία από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλονται.

7. Πολιτική Ιδιωτικότητας (Ασφάλειας και Απορρήτου) και Προσωπικά Δεδομένα

7. 1. Τί είδους πληροφοριών συλλέγουμε

Το μοναδικό είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι το email (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σας, αν και όποτε εσείς αποφασίσετε να εγγραφείτε στις αυτόματες ειδοποιήσεις του «www.lesbian.gr» ή εάν έρθετε σε επικοινωνία με εμάς δια μέσω της φόρμας επικοινωνίας του «www.lesbian.gr» ή εάν εγγραφείτε στη φόρμα των αγελλιών με όποιο περιεχόμενο αποφασίσετε από πλευράς σας να καταχωρήσετε.

7.2. Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιούνται μέσω των φορμών επικοινωνίας συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο εάν και εφόσον επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετεκαι μόνο στα πλαίσια της αιτηθείσας από εσάς επικοινωνίας.

7. 3. Συνδρομή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η συλλογή γίνεται χειροκίνητα στο mailchimp:

Όταν γράφετε το email σας, αυτό ισως καταχωρείται σε μία βάση δεδομένων (λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην οποία έχουμε πρόσβαση μόνο εμείς και φιλοξενείται (hosted) από το mailchimp.

Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, ανοίγοντας  ένα οποιοδήποτε μήνυμα που σας έχει έρθει από το www.lesbian.gr, πηγαίνοντας κάτω από το κείμενο του μηνύματος, στο σύνδεσμο “unsubscribe” (ελληνιστί «διαγραφή»).

Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτή την οδό, η διαγραφή σας γίνεται και αυτόματα (μέσω της υπηρεσίας mailchimp), και το www.lesbian.gr δε θα έχει καμία επικοινωνία μαζί σας από εκεί και πέρα.

Αν τυχόν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων παρά το ότι έχετε διαγραφεί, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το [email protected] και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

7. 4. Διαχείριση των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Δεν κάνουμε κανέναν απολύτως έλεγχο για την εγκυρότητα του email σας ή τυχόν άλλα στοιχεία που προκύπτουν (πχ το όνομά σας, αν το χρησιμοποιείτε ως τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Το www.lesbian.gr δε θα σας στείλει ποτέ spam (αζήτητη επικοινωνία), ούτε θα προβεί σε κοινοποίηση εμπορικού, πολιτικού ή διαφημιστικού ή άλλου είδους ενοχλητικού περιεχομένου.

Διατηρεί όμως το δικαίωμα, για όσο καιρό δεν έχετε διαγραφεί από τη λίστα επαφών του, να σας ενημερώνει με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε έκτακτο γεγονός ή ανακοίνωση που θα έχει σχέση με την ιστοσελίδα ή τις θεματικές του (πχ αφιερώματα, εκδηλώσεις, συμμετοχή, δράσεις, εκδηλώσεις κλπ).

Το www.lesbian.gr δε θα δώσει ποτέ εν γνώσει του τα στοιχεία σας σε κανένα τρίτο μέρος και για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός αν πρόκειται:

- για τρίτα μέρη που πιθανόν να επιλέξουμε ή να προσλάβουμε για να μας προσφέρουν υπηρεσίες περαιτέρω διάδοσης πληροφορίας (πχ υπηρεσίες όπως το mailchimp), τα οποία – φυσικά – δεν είναι εξουσιοδοτημένα, ούτε έχουν δυνατότητα να κρατούν, χρησιμοποιούν ή να επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας χωρίς την ενεργό συμμετοχή του www.lesbian.gr

- αν πρόκειται για συμμόρφωση προς ένταλμα εισαγγελέα, βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου ή άλλης ανεξάρτητης αρχής που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7.5  Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης του www.lesbian.gr  πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στο www.lesbian.gr.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με τον Νόμο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του www.lesbian.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

7.6 Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δικαιώματα Υποκειμένου 

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο του www.lesbian.gr και των επιμέρους υποσέλιδων αυτού, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, η πρόσβαση σε κάποιες τις υπηρεσίες του www.lesbian.gr (αγγελίες, διαφήμιση, στείλε το άρθρο σου, κτλ), απαιτεί την καταχώρηση εκ μέρους του χρήστη της διεύθυνσης αλληλογραφίας του (e-mail) ή απαιτεί πέραν της καταχώρησης της διεύθυνσης αλληλογραφίας (e-mail) την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών  δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο όσες χρειάζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου του λογαριασμού και παροχή προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Τα απαραίτητα στοιχεία για χρήση όλων των υπηρεσιών είναι το όνομα και  η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email). Στη σελίδα των αγγελιών ο χρήστης μπορεί προεραιτικά να προβεί σε καταχώριση και έτερου περιεχομένου.

To www.lesbian.gr θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση του, μέσω του www.lesbian.gr. To www.lesbian.gr θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς, με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω του www.lesbian.gr. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών.

Για την καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, απαιτείται η συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πολιτική προστασία απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του (ενεργοποιώντας τον λογαριασμό του ακολουθώντας τον σύνδεσμο που του αποστάλθηκε στο e-mail). Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως και το www.lesbian.gr, υπό τους όρους των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016, όπως τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 και ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη  που θα συλλέγονται μέσω του www.lesbian.gr, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την  υποστήριξη και  εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του www.lesbian.gr σχέσης, για στατιστικούς ή για γενικότερους σκοπούς, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.    

Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς το www.lesbian.gr να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για υπηρεσίες, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Το www.lesbian.gr είναι πλήρως συμμορφωμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί.

Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον χρήστη μόνο και χωρίς καθυστέρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την λειτουργία του λογαριασμού του κάθε χρήστη. Το www.lesbian.gr δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup).

Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με το www.lesbian.gr στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

8. Ασφάλεια των Δεδομένων

Το www.lesbian.gr λαμβάνει κάθε συνετή προφύλαξη και προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να είναι τα δεδομένα σας ασφαλή.

Η επιλογή της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, άλλωστε, έγινε έτσι ώστε να εμφιλοχωρούν όσο το δυνατόν λιγότερα (ανθρώπινα) λάθη.

Καμία κίνηση, όμως, στο Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση: είτε δίνετε το email σας, είτε σχολιάζετε ένα άρθρο, είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

9. Πολιτική Σχολίων

Το www.lesbian.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει υπηρεσίες έγκρισης ή μετριασμού ή ακόμα και απαγόρευσης σχολίων ή / και ανώνυμου σχολιασμού.

Πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του www.lesbian.gr

Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου παράνομου, υβριστικού, χυδαίου, προσβλητικού, ρατσιστικού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο επιζήμιου προς τη λειτουργία του www.lesbian.gr, τους υπόλοιπους χρήστες ή τρίτους.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβολή των διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων, και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών/χρηστών ή/και τρίτων προσώπων από τους επισκέπτες/χρήστες.

Απαγορεύεται η πρόκληση, υποκίνηση, παρότρυνση καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριφορών αντίθετων προς τις κείμενες διατάξεις του νόμου και των χρηστών ηθών.

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας σε άτομα κάτω των 18 ετών χωρίς τη ρητή σύμφωνη γνώμη των εχόντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα αυτών. 

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, αποστολή, κοινοποίηση περιεχομένου απόρρητου ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, εμπορικής εφαρμογής ή μη, που έχει περιέλθει στην κατοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο των επισκεπτών/ χρηστών για το οποίο δεν διαθέτουν εξουσία διάθεσης. Οιαδήποτε τοιαύτη ενέργεια βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επισκέπτη/χρήστη, του www.lesbian.gr μη υπέχοντος ουδεμία ευθύνη. Οιαδήποτε τοιαύτη ενέργεια θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές προς διευθέτηση.

Απαγορεύεται η συλλογή και διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών/ επισκεπτών χωρίς τη ρητή σύμφωνη προς τούτο γνώμη τους.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση έμμεση ή άμεση παράνομου υλικού (π.χ. πορνογραφικού περιεχομένου, όπλων, ναρκωτικών ουσιών κτλ.). Οιαδήποτε τοιαύτη ενέργεια θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές προς διευθέτηση.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία, προγράμματα ή εφαρμογές σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Απαγορεύεται η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.lesbian.gr

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή ιατρικών συμβουλών ή οδηγιών για τις οποίες οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει του πηγαίου κώδικα των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου,  των παρεχόμενων προγραμμάτων ως και της μεθόδου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Το www.lesbian.gr διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητου και αναιτιολόγητου αποκλεισμού (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Έκαστος των επισκεπτών/ χρηστών δηλώνει ότι τα, κατά τη διαδικασία εγγραφής του, παρεχόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΥΤΩΝ.

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δια οιονδήποτε λόγο καταχώρηση στοιχείων ή πληροφοριών ή προσωπικών εν γένει δεδομένων τρίτων πλην του επισκέπτη ή/και χρήστη. Ο επισκέπτης ή και χρήστης αποδέχεται και παραχωρεί προς το www.lesbian.gr το δικαίωμα συλλογής ή /και επεξεργασίας των ως άνω στοιχείων του σύμφωνα με το περιεχόμενο των παρόντων όρων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης καταχώρησης ψευδών ή παραπλανητικών ή στοιχείων που δεν ανήκουν στο χρήστη, το  www.lesbian.gr έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το προφίλ του χρήστη και να απαγορεύσει την πρόσβαση αυτού στις υπηρεσίες του www.lesbian.gr.

Το www.lesbian.gr διατηρεί το δικαίωμα καταγραφής των σχετικών αποστελλόμενων μηνυμάτων δια των ως άνω υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Το www.lesbian.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων παρά μόνο μετά από γραπτή συναίνεση του επισκέπτη ή/και χρήστη ή μετά από σχετική παραγγελία των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών.

Το www.lesbian.gr σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στον ως άνω χώρο προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ: Στις Αγγελίες Γνωριμιών απαγορεύουμε και δεν αναρτούμε, ονοματεπώνυμα, φωτογραφίες, τηλέφωνα, εμαιλς, διευθύνση ή όποια άλλη προσωπική πληροφορία του χρήστη. Τα μόνα στοιχεία που συλλέγονται και μένουν στην data base και χρησιμοποιούντε σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους, είναι: Ψευδώνυμο - Εύρος Ηλικίας - Περιοχή - Φύλο - Κατηγορία (που επιθυμεί o χρήστης να εντάξει τη αγγελία του και την οποία κρίνουμε αν είναι σωστή και αναλόγως μετακινούμε) - IP (απο την οποία καταχωρήθηκε η αγγελία).

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης , την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η ιδιοκτήτρια του www.lesbian.gr διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης.

ΑΘΗΝΑ, 25 ΜΑΙΟΥ 2018

 

 

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...