Σύμφωνο Διαβίωσης 12/3/08

Σύμφωνα με ανακοινώσεις στον Τύπο, η κυβέρνηση θα φέρει προς συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο για τη θέσπιση Σύμφωνου Συμβίωσης που θα έχει μορφή συμβολαιογραφικής πράξης και το περιεχόμενό του θα αποκλείει τα ομόφυλα ζευγάρια. Η Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για έναν τέτοιο αποκλεισμό, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με το ελληνικό Σύνταγμα, τις αποφάσεις διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η εξαίρεση των ομόφυλων μελλονύμφων (ζευγαριών) παραβιάζει:

  1. Το άρθρο 4, παρ. 1 και 2 και το άρθρο 21 Συντάγματος.
  2. Το άρθρο 16, παρ. 1 της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948: «Ενήλικες άνδρες και γυναίκες έχουν το δικαίωμα να παντρευτούν και να ιδρύσουν οικογένεια, χωρίς κανένα περιορισμό λόγω φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας ...».
  3. Το άρθρο 23, παρ. 2 του Διεθνούς Σύμφωνου Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ICCPR) του ΟΗΕ που ψηφίστηκε το 1966: «Πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα ανδρών και γυναικών που έχουν ηλικία γάμου να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια».
  4. Το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950: « Άνδρες και γυναίκες που έχουν ηλικία γάμου έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους που διέπουν την εξάσκηση αυτών των δικαιωμάτων».
  5. Το άρθρο 9 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000): «Πρέπει να είναι εγγυημένο το δικαίωμα σε γάμο και το δικαίωμα στη δημιουργία οικογένειας, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους που διέπουν την εξάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Η οικογένεια πρέπει να απολαμβάνει νομική, οικονομική κι κοινωνική προστασία...». 
    Επιπλέον:
  6. Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 8-2-1994 προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσμοθετήσουν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης για τους ομόφυλους πολίτες.
  7. Το άρθρο 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997) απαγορεύει κάθε διάκριση στη βάση του ερωτικού προσανατολισμού.

Η μη εφαρμογή των παραπάνω, εκτός του ότι αποτελεί παραβίαση της βασικής ευρωπαϊκής αρχή (δυτικού πολιτισμού) περί της ισότητας όλων των πολιτών, επιφέρει συνέπειες για τους ομοφυλόφιλους πολίτες: καθημερινές αρνητικές διακρίσεις και αποκλεισμούς από τα νομικά και κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά.

Η Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας ζητά από την κυβέρνηση την άμεση διόρθωση του νομοσχεδίου, ώστε να καλύψει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη αρνητικής διάκρισης, και να εντάξει τα ομόφυλα ζευγάρια στο νέο θεσμό. Επίσης, προειδοποιεί την κυβέρνηση πως, αν το εν λόγω νομοσχέδιο υποβληθεί και ψηφιστεί αποκλείοντας τα ομόφυλα ζευγάρια, τότε δεν θα έχει άλλη επιλογή από την προσβολή του νόμου σε κάθε ελληνική και/ή ευρωπαϊκή αρχή. Καλεί επίσης, κάθε ανθρωπιστικά ευαισθητοποιημένο πολίτη, κάθε συλλογικότητα που ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές νεολαίες, κάθε βουλευτή της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, αλλά και τα πολιτικά κόμματα να μη συνδέσουν το όνομά τους με την ανοχή της παραπάνω παραβίασης και  να αντιταχθούν έμπρακτα στο παραπάνω σχέδιο νόμου. Καλούμε τους/τις Ευρωβουλευτές της χώρας μας να συμβουλεύσουν την κυβέρνηση να μην εκτεθεί διεθνώς με έναν τέτοιο νόμο. Η κυβέρνηση να μη προχωρήσει στην τιμωρία των ομοφυλόφιλων πολιτών, αναγκάζοντάς τους να προσφύγουν σε συνταγματικό έλεγχο του νόμου και να καταγγείλουν την κυβέρνηση (και τη χώρα μας) σε διεθνείς οργανώσεις και Οργανισμούς.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, άλλωστε, ότι η συζήτηση περί του συμφώνου συμβίωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επικαλύψει και/ή να αντικαταστήσει την αναγκαιότητα για την εφαρμογή της νομοθεσίας του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εφαρμογή που σήμερα εμποδίζεται με την ασαφή αναφορά στη Δημόσια Τάξη.

Η Σύμπραξη Κατά της Ομοφυλοφοβίας δεν προτίθεται να αφήσει να χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία αναγνώρισης των οικογενειών από ομόφυλα ζευγάρια, στη βάση της πλήρους ισότητας με τις οικογένειες από ετερόφυλα. Προτείνουμε στην κυβέρνηση να μην χάσει ούτε αυτή την ιστορική ευκαιρία να αναγνωρίσει τα δικαιώματα μιας ομάδας φορολογούμενων Ελλήνων/-ίδων και συγχρόνως Ευρωπαίων πολιτών/-ιδών, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δημοκρατικότητά της.

Ο πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ

Ο γραμματέας
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...