Δ.Τ Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Πέμπτη 9 Mαϊου 2013

Θέμα: «ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο Σωματείο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, γνωστοποιεί επερώτηση που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο για την ομοφοβία και την τρανσφοβία στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η επερώτηση υπογράφεται από πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και έχει ως ακολούθως (https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=a2484ca8-381f-491d-a552-4effe260f22f):

ΕΡΩΤΗΣΗ - 07/05/2013
Προς: τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Ομοφοβία και τρανσφοβία στον χώρο της εκπαίδευσης

Στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρούνται φαινόμενα διάκρισης λόγω ταυτότητας φύλου, εκφοβισμού και ρατσιστικής βίας κατά τρανς ατόμων, όπως το περιστατικό που αναφέρεται και στην από 3 Δεκεμβρίου καταγγελία του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), συλλογικότητας για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και της Ομάδας “Ομοφοβία στην Εκπαίδευση”, συλλογικότητα εκπαιδευτικών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνιολόγων-κοινωνικών λειτουργών, για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στο περιστατικό αυτό ήρθε να προστεθεί πρόσφατα και η προσβλητική συμπεριφορά διάκρισης λόγω ταυτότητας φύλου της νομικής συμβούλου του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας & Εκφοβισμού του Υπ. Παιδείας – ενός θεσμού κατά τ άλλα πολύ ελπιδοφόρου – , όταν σε προγραμματισμένη συνάντησή της με ΛΟΑΔ οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς για τα πολύ σημαντικά θέματα ενδοσχολικής βίας (bullying), κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων, αρνήθηκε να δει όλους/ες τους/τις εκπροσώπους, όταν έμαθε ότι ανάμεσά τους υπήρχε διεμφυλικό άτομο.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετικό Ψήφισμα Ε.Ε, 1728 (2010) με θέμα «Διακρίσεις με έδαφος τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου», στα άρθρα 4 και 5 αναφέρει:

Άρθρο 4. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία έχουν σημαντικές και σοβαρές επιπτώσεις σε νεαρά άτομα. Αντιμετωπίζουν σε εκτεταμένο βαθμό τον εκφοβισμό (bullying), πολλές φορές αβοήθητοι ή με εχθρικούς καθηγητές και σχολικά εγχειρίδια που είτε αγνοούν τα θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα ή την ταυτότητα φύλου, είτε αναπαράγουν ομοφοβικές ή τρανσφοβικές συμπεριφορές. Ο συνδυασμός συμπεριφορών διακρίσεις στην κοινωνία και η απόρριψη από την οικογένεια μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα βλαπτικά για την ψυχική υγεία των νεαρών εφήβων, όπως αποδεικνύεται από τα ποσοστά αυτοκτονιών που είναι κατά πολύ υψηλότερα από τον υπόλοιπο νεαρό πληθυσμό.

Άρθρο 5..Είναι σημαντικό να μην γίνεται αντικείμενο κριτικής ο εκφραζόμενος ή δηλωμένος σεξουαλικός προσανατολισμός των νεαρών ανθρώπων, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται κάτω της ηλικίας των 18 και είναι μαθητές, και η αναγνώριση ότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση της εκφραζόμενης ή δηλωμένης σεξουαλικής ταυτότητας, ή κάθε εξευτελισμού ή υποτιμητικής συμπεριφοράς με αυτή την βάση, είναι εξ εαυτού λανθασμένη και δυνητικά επιβλαβής στην ευεξία και προσωπική ανάπτυξη των νέων τόσο σε αυτό το στάδιο όσο και σε μελλοντικό στάδιο της ζωής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις Οδηγίες του πρώην Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Thomas Hammarberg, για τις διακρίσες, τον σχολικό εκφοβισμό και τις παρενοχλήσεις, αναφέρεται στα άρθρα 5 και 6:

Άρθρο 5. Προάγετε τον σεβασμό και την συμπερίληψη των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και τρανς ατόμων στην εκπαίδευση και καλλιεργείστε αντικειμενικές γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 6. Καταπολεμήστε τον εκφοβισμό και τις παρενοχλήσεις κατά ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφί και τρανς (λοατ) μαθητών και προσωπικού. Τα σχολεία πρέπει να είναι ασφαλές περιβάλλον για τους λοατ μαθητές, προσωπικό και μαθητές και θα πρέπει να τους περέχετε υλικό για την αποτελεσματική καταπολέμιση του εκφοβισμού / bullying και των παρενοχλήσεων κατά λοατ μαθητών.

- Επειδή τα φαινόμενα ομοφοβικών, τρανσφοβικών συμπεριφορών στο χώρο της εκπαίδευσης αυξάνονται,
- Επειδή το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου είναι αδιαπραγμάτευτο,
- Επειδή το σημαντικότερο μέσο αλλαγής των στερεοτυπικών αντιλήψεων της κοινωνίας μας είναι μια ευαισθητοποιημένη εκπαίδευση, η οποία προωθεί την ισότητα και αφήνει χώρο στον αυτοπροσδιορισμό και τη διαφορετικότητα, καταπολεμώντας την ομοφοβία και τρανσφοβία, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα εκφοβισμού (bullying),

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε μέτρα, όπως η ενσωμάτωση της Οδηγίας CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών που υιοθετήθηκε στις 31 Μαρτίου του 2010, άρθρα 31 και 32, για την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στον χώρο της Εκπαίδευσης;

2. Προτίθεται το Υπουργείο να χαράξει άμεσα πολιτική ευαισθητοποίησης και δημοκρατικής αντιμετώπισης για ζητήματα διακρίσεων και εκδηλώσεων ρατσισμού στο χώρο του σχολείου λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και ταυτότητας φύλου ακολουθώντας με συνέπεια την γραμμή του Ψηφίσματος 1728 (2010), αλλά και των σχετικών οδηγιών του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

3. Προτίθεται και με ποιον τρόπο το Υπουργείο να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν την πλήρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας γύρω από τα ζητήματα αυτά, ώστε να περιοριστούν οι φοβικές συμπεριφορές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη,
Αφροδίτη Σταμπουλή,
Βασιλική Κατριβάνου,
Παναγιώτης Κουρουμπλής,
Χρίστος Καραγιαννίδης.

Θεωρούμε ότι η επερώτηση θέτει με ευκρινή τρόπο την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στην πρακτική για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, της τρανσφοβίας, της ενδοσχολικής βίας και των εκφοβισμών στον χώρο της εκπαίδευσης στη χώρα μας, και ελπίζουμε σε συγκεκριμένες πρακτικές απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση της τρανσφοβίας στον χώρο της Παιδείας.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι για το θέμα του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας & Εκφοβισμού του Υπ. Παιδείας που αναφέρθηκε στην επερώτηση (περισσότερα) έχει κατατεθεί αρμοδίως αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, κατά της εκπροσώπου του «Παρατηρητηρίου». Ακόμη, για το θέμα της διεμφυλικής μαθήτριας, η υπόθεση της ίδιας της μαθήτριας βαδίζει σε θετική εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα το Σωματείο μας συνεχίζει σε συνεργασία με την Ομάδα «Ομοφοβία στην Εκπαίδευση» να παρακολουθεί το άλλο θέμα της ίδιας υπόθεσης, καθώς η καθηγήτρια που υποστήριξε την τρανς μαθήτρια αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο παύσης.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), βρίσκεται σε επαφή με κόμματα και θεσμικούς φορείς για το κεφαλαιώδες θέμα της τρανσφοβίας στον χώρο της εκπαίδευσης και θα συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση της ισονομίας και της κατάργησης των διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο αυτό χώρο όπου τα διεμφυλικά / τρανς άτομα συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με αποκλεισμούς, διακρίσεις, αλλά και το απάνθρωπο πρόσωπο του εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας.

Σε μία ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία δεν έχουν θέση τέτοια φαινόμενα.

Σπάμε τη σιωπή, διεκδικούμε,
αξιώνουμε την ισότητα
για όλους τους πολίτες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΏΝ (Σ.Υ.Δ.)
Ζαν Μωρεάς 17, Κουκάκι, Αθήνα, ΤΚ 11741

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...