Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Από: Εθνική Συντονιστική Επιτροπής της καμπάνιας «όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι»

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο/ φορέα/ οργανισμό.

Θέμα: Προκήρυξη επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «ΑΠΟΔΟΧΗ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Αγαπητοί φίλοι,

Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή της καμπάνιας του Συμβουλίου της Ευρώπης «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι ίσοι» σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει με θέμα «ΑΠΟΔΟΧΗ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στο πλαίσιο της ανωτέρω εκστρατείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 7 με 9 Δεκεμβρίου 2007 με την υποστήριξη και συνεργασία της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας καλούμε να συμμετάσχετε με εισήγηση ή χωρίς εισήγηση, ώστε να ακουστούν και να καταγραφούν όλες οι απόψεις με στόχο να συμβάλλουν στην καλύτερη ένταξη προσώπων και των ιδεών στην εκπαίδευση.

Η καμπάνια «όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι»

Η καμπάνια “all different – all equal” αποτελεί μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαφορετικότητα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Συμμετοχή. Το 1995 – 50 χρόνια μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου – το Συμβούλιο της Ευρώπης πραγματοποίησε την ίδια εκστρατεία νεολαίας προκειμένου να ενισχύσει τη δράση ενάντια στο ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, την ξενοφοβία και τη μη ανοχή. Ακόμη και αν έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από την προηγούμενη εκστρατεία, η αγωνία για το ζήτημα υπάρχει και η προσπάθεια ακόμα συνεχίζεται. Για αυτό το λόγο, από τον Ιούνιο του 2006 έως το Σεπτέμβριο του 2007, το Συμβούλιο της Ευρώπης πραγματοποιεί μια νέα εκστρατεία για την Διαφορετικότητα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Συμμετοχή, βασισμένη στο ίδιο σύνθημα και με το ίδιο λογότυπο που θεωρήθηκε επιτυχημένο. Στην Ελλάδα φορέας υλοποίησης της εκστρατείας αυτής, από τον Δεκέμβριο του 2006, είναι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δραστηριότητες προς την κατεύθυνση αποδοχής της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και της προώθησης της συμμετοχής. Στόχος μας είναι να «κλείσουμε» την εκστρατεία αυτή στην Ελλάδα με ένα συνέδριο όπου θα καταγραφούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και θα αναδειχθούν οι καλές πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην υλοποίησης των στόχων της εκστρατείας.

Στόχοι Επιστημονικού Συνεδρίου

Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί τόσο χώρο παροχής γνώσεων και ζύμωσης ιδεών και γνώσεων ιδιαίτερα της νεολαίας όσο και χώρο ανάδειξης προτύπων και διαμόρφωσης προσωπικοτήτων, ιδιαίτερα της νεολαίας ενώ παράλληλα εφοδιάζει τις νέες και τους νέους με ικανότητες απαραίτητες για την αυριανή επαγγελματική τους πορεία. Επομένως η εκπαίδευση ασχολείται με τμήματα και των δύο σκελών της ανθρώπινης κοινωνίας: την παραγωγή (υλική βάση) και τους θεσμούς (εποικοδόμημα).

Σκοπός του Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η συγκέντρωση πληροφοριών, η ανάλυση γεγονότων και η απόκτηση συμπερασμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές δράσεις από κάθε εμπλεκόμενο φορέα και πρόσωπο που σχετίζεται με την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι)καθώς και φορείς και υπηρεσίες της Πολιτείας. Το αποτέλεσμα του συνεδρίου θα πρέπει να είναι άμεσα χρήσιμο στην προσπάθεια άρσης των αρνητικών διακρίσεων, του αποκλεισμού ατόμων και κοινωνικών ομάδων και της μισαλλοδοξίας των ατόμων, όπως αυτές οι ενέργειες μειωτικής συμπεριφοράς περιγράφονται σε διεθνείς (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και εθνικές διατάξεις.

Θεματικές του συνεδρίου:

Οι θεματικές του συνεδρίου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την Τυπική Εκπαίδευσης (Α’, Β’, Γ΄βάθμια και μεταδευτεροβάθμια) και την Άτυπη Εκπαίδευση (εθελοντικές κινήσεις, ΜΚΟ, δια βίου εκπαίδευση) και τις θεωρίες και πρακτικές που ακολουθούνται στην αποδοχή αλλά και τον αποκλεισμό με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον ερωτικό προσανατολισμό (Συνθήκη του Άμστερνταμ -1997/1999), την οικονομική επιφάνεια, την κοινωνική θέση και τους πρόσφυγες/μετανάστες.

Ενδεικτικά, σκοπός είναι να καταγραφούν:επιστημονικές θεωρίες με αντικείμενο τις αρνητικές διακρίσεις – αποδοχή, αποκλεισμό –ένταξη («αποδοχή και αποκλεισμός –
διαδικασίες ένταξης») και σχετική επιστημολογία.

«Αποδοχή και αποκλεισμός – διαδικασίες ένταξης» από και σε διδάσκοντες και λοιπό προσωπικό στον χώρο της εκπαίδευσης.

«Αποδοχή και αποκλεισμός – διαδικασίες ένταξης» από και σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές.

«Αποδοχή και αποκλεισμός – διαδικασίες ένταξης»: η στάση και οι δυνατότητες των γονέων και κηδεμόνων, των μαθητικών, σπουδαστικών και φοιτητικών συλλόγων, των συνδικαλιστικών οργάνων των διδασκόντων.

Η έρευνα στα Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι. για θέματα αποδοχής και αποκλεισμού – διαδικασίες ένταξης.

Η διδασκαλία θεμάτων και εννοιών σχετικών με «Αποδοχή και αποκλεισμός – διαδικασίες ένταξης». «Αντιρατσιστικά» μαθηματικά, φυσική κλπ.

Διεθνείς ανθρωπιστικές κατευθύνσεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές.

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες ένταξης.

Εισηγητές:

Προσκεκλημένοι επιστήμονες-ερευνητές, συνδικαλιστές από το χώρο των μαθητών, των σπουδαστών, των φοιτητών, των διδασκόντων (διδασκάλων, καθηγητών Μ.Ε., καθηγητών ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, Ανοιχτών πανεπιστημίων της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, ΚΕΚ, χώρου της Δια Βίου Εκπαίδευσης).

Από ίδια εκδήλωση ενδιαφέροντος (μετά από ενημέρωσή τους με e-mail, δημοσίευση στα ΜΜΕ): επιστήμονες που έχουν εντρυφήσει στο αντικείμενο. Διαδικασία αποδοχής εισήγησης:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά([email protected]) περίληψη των εισηγήσεων που επιθυμούν να παρουσιάσουν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2007 στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την θετική ή αρνητική κρίση της περίληψης της εισήγησής τους μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2007 από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Όροι διεξαγωγής συνεδρίου:

Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε όσες/-ους επιθυμούν να συμμετάσχουν με ή χωρίς ανακοίνωση. Κόστος συμμετοχής για εγγραφή: 10 (για μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες και
στρατιώτες), λοιποί 20 € (θα καταβάλλονται στη διάρκεια του συνεδρίου κατά την εγγραφή των συνέδρων και θα παρέχεται απλή διπλότυπη απόδειξη). Με την εγγραφή θα παραδίδονται:

α) τόμος περιλήψεων και πρόγραμμα,

β) ηλεκτρονικό αρχείο με τις εισηγήσεις, τις απομαγνητοφωνημένες συζητήσεις και τα συμπεράσματα (θα παραδοθεί μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου),

γ) βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εισηγήσεις θα παρουσιαστούν:

α) προφορικά έως 10 λεπτά ή

β) με ανάρτηση πίνακα (πόστερ). Πριν τη λήξη των εργασιών, θα διατυπωθεί κείμενο συμπερασμάτων του Συνεδρίου.

Στελέχωση επιτροπών συνεδρίου: Επιστημονική Επιτροπή :

1) κ. Τσιάκαλος Γιώργος, καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΠΘ.

2) κα. Παπαζήση Θεοφανώ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Νομικής ΑΠΘ.

3) κ. Μπαϊρακτάρης Κώστας, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ.

Οργανωτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Πάσχου Μαρία (Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας)
Αντιπρόεδρος: Χατζητρύφων Νίκος (Σύμπραξη κατά της Ομοφυλοφοβίας)
Γραμματέας: Νταγλαράκη Ιωάννα (Αντιγόνη –Κέντρο Πληροφόρησης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία)
Ταμίας: Γλαβίνα Μάγδα (Νεανικός Όμιλος Προβληματισμού για την Επιστήμη, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία)
Μέλος: Εβις Κάγια (Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών Βορείου Ελλάδος)
Μέλος: Καραουλάνης Θεόδωρος (Δίκτυο Νέων Επιστημόνων)

Οι υποψήφιοι εισηγητές των οποίων οι περιλήψεις θα λάβουν θετική κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να αποστείλουν το πλήρες κείμενο της εισήγησής τους ηλεκτρονικά ([email protected]) προς την Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2007.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

«Αποδοχή και Αποκλεισμός. Διαδικασίες Ένταξης προσώπων και ιδεών στο χώρο της Εκπαίδευσης » υπ’ όψη γραμματέως της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κας Ιωάννας Νταγλαράκη, Φιλίππου 51 /1ος όροφος 566 31 Θεσσαλονίκη Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: [email protected] ή τηλεφωνήστε τηλ.: 2310 222503 & 2310 285688

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...