Το 63% των Ελλήνων υπέρ της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου

Υπέρ της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου τάσσεται το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι τα LGB άτομα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα straight άτομα, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ).

Σεξουαλικός προσανατολισμός

screen-shot-2016-11-02-at-3-08-04-pm

Σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό το 62% των Ελλήνων θεωρεί ότι τα LGB άτομα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα straight άτομα, το 42% θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στη σεξουαλική επαφή δύο ατόμων του ίδιου φύλου, ενώ μόλις το 33% πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί ο θεσμός του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια στην Ευρώπη.

Επιλέον:

  • Εργασιακό περιβάλλον: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν είχατε συνάδελφο LGB άνθρωπο, το 53% απαντά απόλυτα άνετα, το 10% σχεδόν άνετα, το 31% καθόλου άνετα, το 5% αδιάφορα, το 1% εξαρτάται.
  • Πολιτική: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν επικεφαλής στην χώρα σας ήταν ένα LGB άτομο, το 39% απαντά απόλυτα άνετα, το 12% σχεδόν άνετα, το 45% καθόλου άνετα, το 3% αδιάφορα, και το 1% δεν ξέρω.
  • Σχέση παιδιού: Στην ερώτηση εάν θα αισθανόσασταν άνετα να έχει το παιδί σας σχέση με LGB άνθρωπο, μόνο το 16% απαντά απόλυτα άνετα, το 7% σχεδόν άνετα, ενώ το 72% καθόλου άνετα, το 2% εξαρτάται, και το 2% δεν ξέρω.

Ταυτότητα Φύλου

screen-shot-2016-11-02-at-3-45-28-pm

Σχετικά με τον αν αποδέχονται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους, το 63% των Ελλήνων απαντά απόλυτα θετικά, το 27%απόλυτα αρνητικά, ενώ το 10% απαντά δεν γνωρίζω. Το ποσοστό των θετικών απόψεων είναι ίδιο με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Επιλέον:

  • Πόσο διαδεδομένες είναι οι διακρίσεις: Στην ερώτηση πόσο διαδεδομένες αισθάνεστε ότι είναι οι διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου στην χώρα σας, οι Έλληνες πολίτες απαντούν θετικά κατά 73%.
  • Σχολικό περιβάλλον: Στην ερώτηση εάν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους τρανς ανθρώπους σε σχολικά μαθήματα και υλικό, απαντά θετικά το 62% των Ελλήνων.
  • Εργασιακό περιβάλλον: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν είχατε συνάδελφο τρανς άνθρωπο, το 43% απαντά απόλυτα άνετα, το 13% σχεδόν άνετα, το 36% καθόλου άνετα, το 4% αδιάφορα, το 4% εξαρτάται και το 2% απαντά δεν ξέρω.
  • Τρανς στην πολιτική: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν επικεφαλής στην χώρα σας ήταν τρανς, το 28% απαντά απόλυτα άνετα, το 11% σχεδόν άνετα, το 57% καθόλου άνετα, το 3% αδιάφορα, και το 1% δεν ξέρω.
  • Σχέση παιδιού με τρανς: Στην ερώτηση εάν θα αισθανόσασταν άνετα να έχει το παιδί σας σχέση με τρανς άνθρωπο, μόνο το 11% απαντά απόλυτα άνετα, το 8% σχεδόν άνετα, ενώ το 70% καθόλου άνετα, το 1% αδιάφορα, το 2% εξαρτάται, και το 3% δεν ξέρω.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνα; του Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπωντο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μέσα από σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, σημειώνει:

->Είναι απαραίτητο, λοιπόν, η Πολιτεία να προχωρήσει με γρήγορα βήματα και χωρίς καθυστερήσεις προς την κατάρτιση αναλυτικής νομοθεσίας που θα δίνει τη δυνατότητα στους τρανς ανθρώπους να αλλάζουν τα έγγραφά τους με όρους του μικρού ονόματος και φύλου, με τρόπο προσβάσιμο σε όλους, γρήγορο και διάφανο, χωρίς προϋποθέσεις που παραβιάζουν τα ατομικά τους δικαιώματα και με μόνο κριτήριο τον αυτοπροσδιορισμό, όπως προτάσσει το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Απόφαση 2048/2015 καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

->Παρ΄όλα αυτά και παρ’ ότι μετά από σχετική απόφαση έχει καταρτιστεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα προσχέδιο νόμου για το θέμα αυτό, που αποτελεί ισχυρή αναγκαιότητα για τους τρανς ανθρώπους, και μία σειρά από διεθνείς και εθνικού οργανισμούς το έχουν αναγνωρίσει.

->Ακόμη, πέραν της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, οι απαντήσεις του Ευρωβαρόμετρου, δεικνύουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Πολιτεία, με σειρά από παρεμβάσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν, στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης, όπως την επέκταση της αρχής της ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων, και για λόγους ταυτότητας φύλου στον χώρο της εργασίας, καθώς και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών όπως το Σωματείο μας πρότεινε κατά τη διαβούλευση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του ν. 3304/2005 (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ που ωστόσο και αυτή δεν έχει ακόμη προωθηθεί προς το Κοινοβούλιο.

->Καλούμε, λοιπόν την Πολιτεία: α) να προχωρήσει ταχύτατα στην νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και να β) να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), και στους δύο τομείς έχει καταθέσει επαρκείς, καλώς αιτιολογημένες και αναλυτικές προτάσεις ώστε η Πολιτεία να παρέχει πλήρη προστασία για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου σε όλους τους πολίτες.

Πηγή antivirus

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...