"ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ": ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» χρηματοδοτεί την συνέχιση της Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης από τα καθαρά έσοδα του 5ου Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure®. 

Η Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης παρέχει λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά θέματα που ενδιαφέρουν τις γυναίκες που νοσούν, αλλά και τις παροχές και τα προνόμια που δικαιούνται. Επίσης, παρέχει ψυχολογική στήριξη τόσο στις γυναίκες με καρκίνο μαστού, όσο και στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.
Η λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης ξεκίνησε τον Μάιο του 2006 και έκτοτε ο αριθμός των τηλεφωνημάτων είναι διαρκώς αυξανόμενος. Η Ψυχολογική Υπηρεσία του Συλλόγου έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολόγιο στο οποίο συγκεντρώνονται τα δημογραφικά στοιχεία των καλούντων, ιατρικές πληροφορίες, το είδος της βοήθειας και στήριξης που έχουν ανάγκη καθώς και τα αιτήματα ή καταγγελίες των καλούντων.

Κλήσεις
7.776 τηλεφωνήματα δέχτηκε συνολικά η Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.
Από το σύνολο των 1.360 τηλεφωνημάτων για το 2013 το 73.3% απαντήθηκε από ψυχολόγους – ψυχοθεραπευτές, το 25.7% από Κοινωνική Λειτουργό και το 1% από εκπαιδευμένες εθελόντριες του Συλλόγου.
Το 87.6% των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης το 2013 ήταν από άτομα που καλούσαν για 1η φορά στην γραμμή, ενώ το 12.4% ήταν από άτομα που είχαν καλέσει ξανά τουλάχιστον 1 φορά, με ελάχιστο αριθμό επανάληψης τα 2 τηλεφωνήματα και μέγιστο τα 31.

Δημογραφικά Στοιχεία
Tο 93.6% των καλούντων ήταν γυναίκες και μόλις το 6.4% ήταν άντρες.
Από το σύνολο των καλούντων το 67.6% ήταν γυναίκες με καρκίνο μαστού, το 31% ήταν υγιείς καλούντες, ενώ το 1% είχαν άλλη μορφή καρκίνου.
Από τους 919 καλούντες με καρκίνο μαστού, οι 57 (6.2%) ήταν γυναίκες που είχαν κάνει κάποια μετάσταση, ενώ οι 862 (93.8%) όχι. 

Γεωγραφική Προέλευση Καλούντων
Όσον αφορά στον τόπο διαμονής, τα περισσότερα τηλεφωνήματα προήλθαν από την Αττική  (79.6%). Από τη Μακεδονία συνολικά δεχτήκαμε το 4.4% των τηλεφωνημάτων, από την Στερεά Ελλάδα το 4.1% και από την Πελοπόννησο το 2.8%.

Αιτήματα καλούντων
Τα συνηθέστερα αιτήματα των γυναικών με καρκίνο μαστού αφορούσαν σε θέματα πληροφοριών (58.3%), θέματα ενημέρωσης και στήριξης (8.9%) και θέματα ψυχολογικής στήριξης (32.8%).
Οι γυναίκες με καρκίνο μαστού που κάλεσαν στην Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης ανέφεραν ως πιο συχνά συναισθήματα τον φόβο, το άγχος, το θυμό, τη θλίψη, την στεναχώρια και την αγωνία. Τα πιο συχνά αιτήματα των καλούντων που ενδιαφέρονταν για τον τομέα της ενημέρωσης αφορούσαν σε πληροφορίες για προνόμια που δικαιούνται (21%), για επιδόματα (18.1%), για το ασφαλιστικό τους ταμείο (17.6%) και σε πληροφορίες ιατρικής φύσεως (9.8%).

Παραπομπές τηλεφωνημάτων
Από τα 1360 τηλεφωνήματα που δέχτηκε η Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης, τα 252 παραπέμφθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και παραρτήματα του Συλλόγου, αλλά και σε άλλους φορείς. Πιο συγκεκριμένα:
28.6% των παραπομπών έγινε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Συλλόγου για στήριξη στα γραφεία του Συλλόγου.
13.1% σε Κοινωνικά Ιατρεία για τη διενέργεια δωρεάν εξετάσεων σε ανασφάλιστους καλούντες.
9.1% στον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Αχαΐας και στον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης.
7.9% στο Ε.ΚΕ.ΦΕ Δημόκριτος για ενημέρωση σχετικά με τον γονιδιακό έλεγχο.
15.9% των παραπομπών έγινε σε άλλους φορείς όπως ο Ξενώνας «Μέριμνα», η Γραμμή 15900 για την κακοποίηση, η Γραμμή για την κατάθλιψη, το Κέντρο Ημέρας Στήριξης Καρκινοπαθών κ.α.

Καταγγελίες
Η Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης δέχτηκε συνολικά 59 κλήσεις στις οποίες αναφέρθηκαν παράπονα και καταγγελίες. Από αυτά:
30.5% ήταν για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων, μείωση ποσοστών αναπηρίας σε σύντομο διάστημα) .
27.1% ήταν για έλλειψη φαρμάκων.
25.4% για τον γιατρό (ιατρικό λάθος και κακή επικοινωνία).
8.5% για τον Ασφαλιστικό φορέα (κόστος εξετάσεων).
8.5% για το Νοσοκομείο (μεγάλη αναμονή για ραντεβού, καθυστέρηση παράδοσης βιοψίας, καθυστέρηση χειρουργείου).

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...