ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΚΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

1. Στις 2 Ιουλίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα οδηγία, η οποία έχει ως στόχο να περιορίσει τις διακρίσεις βάσει θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η νέα οδηγία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των τριών προηγούμενων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και αφορούν στην ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, και στις διακρίσεις για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στον τομέα της απασχόλησης, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Στις 2 Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία, εξέφρασε την υποστήριξή του στην οδηγία αυτή.
Το κόμμα σας θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση της οδηγίας αυτής από το Συμβούλιο Υπουργών;

2. Στην Ελλάδα ο νόμος  για το σύμφωνο συμβίωσης  αποκλείει τα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Παράλληλα, το Πρωτοδικείο Ρόδου ακύρωσε τους δύο γάμους που τελέστηκαν στην Τήλο, αποκλείοντας έτσι τα ομοερωτικά ζευγάρια από την εξάσκηση του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο. Η μη αναγνώριση των ομοερωτικών ζευγαριών δημιουργεί προβλήματα τόσο σε έλληνες, ελληνίδες πολίτες, όσο και σε ομοερωτικά ζευγάρια που αναγνωρίζονται μεν από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. όχι όμως  και στην Ελλάδα. Έτσι καταστρατηγείται η βασική αρχή της ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης προσώπων εντός της Ε.Ε.
Υποστηρίζετε την ανάγκη λήψης μέτρων για την αμοιβαία αναγνώριση των όλων των συντροφικών σχέσεων εντός της Ε.Ε.

3. Τα διαφυλικά άτομα (τρανσέξουαλ και τραντζέντερ) αντιμετωπίζουν καθημερινά σε όλη την Ευρώπη, διακρίσεις στους τομείς της απασχόλησης, της υγειονομικής περίθαλψης,  της εκπαίδευσης  και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Εκτός αυτού υφίστανται καθημερινά λεκτική, σωματική και ψυχολογική βία.
Υποστηρίζετε την επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις της ταυτότητας κοινωνικού φύλου και της έκφρασης φύλου;

4. Τις τελευταίες δεκαετίες ο θεσμός της οικογένειας έχει αλλάξει. Παράλληλα με τις παραδοσιακές μορφές οικογένειας, υπάρχουν πλέον μονογονεϊκές καθώς και οικογένειες ομοερωτικών ζευγαριών. Στηρίζετε έναν ευρύτερο ορισμό της οικογένειας που θα περιλαμβάνει,  θα προστατεύει και θα στηρίζει όλες τις παραπάνω  μορφές οικογένειας;

5. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την καταπολέμηση της ομοερωτοφοβίας, αυτή συνεχίζει να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό. Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει εκδώσει πολλά ψηφίσματα τα οποία καταδικάζουν τις εκδηλώσεις μίσους , βίας και διακρίσεων κατά των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και διαφυλικών (τρανσέξουαλ και τραντζέντερ).
Υποστηρίζετε τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ομοερωτοφοβίας, της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους;

6. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Είναι υποχρεωμένα να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η κατάσταση στις χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε. Είναι εξαιρετικά αρνητική. Στον υπόλοιπο κόσμο δε, η ομοφυλοφιλία είναι ποινικά κολάσιμη σε 80 χώρες, σε πέντε από τις οποίες με τη θανατική ποινή (Ιράν, Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Σουδάν, Μαυριτανία και τμήματα της Νιγηρίας και της Σομαλίας).
Υποστηρίζετε πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε τα κράτη μέλη να τηρούν τις δεσμεύσεις  τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Υποστηρίζετε την άσκηση πίεσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να είναι σεβαστά τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και διαφυλικών (τρανσέξουαλ και τραντζέντερ), από τις χώρες εκτός Ε.Ε.
Υποστηρίζετε την εξασφάλιση χορήγησης ασύλου από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν φυλάκιση βασανιστήρια ακόμη και θάνατο λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού  στη χώρα προέλευσής τους.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΛΚΕ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

1.
Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση της οδηγίας αυτής αλλά πρωτοστάτησε, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, για να υπερψηφιστεί.  Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η Ομάδα των Σοσιαλιστών κατάφερε να πετύχει σημαντικές τροποποιήσεις στην Έκθεση Lynne της 17ης Απριλίου 2008 έτσι ώστε να υπογραμμιστεί η σημασία της υιοθέτησης μιας τέτοιας οδηγίας η οποία να καλύπτει κάθε είδους διάκριση.  Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος καταψήφισε σε ποσοστό 73% την τροποποιημένη Έκθεση. 

Ως Ευρωπαίοι σοσιαλιστές έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι δε θα ανεχθούμε καμία «ιεραρχία διακρίσεων» εντός της Ε.Ε. όπου κάποιες μορφές διακρίσεων θα καταδικάζονται και κάποιες άλλες θα γίνονται ανεκτές.  Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ηγηθεί των προσπαθειών έτσι ώστε οι πρόνοιες εναντίον κάθε διάκρισης που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να καλύπτουν το ευρύτερο δυνατό πεδίο.  Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί μια πραγματικά «δίκαιη κοινωνία». 

2.
(α) Το «Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης» που ψήφισε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή κρίνεται ως απαράδεκτο και εκτός κάθε έννοιας ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους ανεξαίρετα τους πολίτες.  Ο νόμος αυτός ουσιαστικά θεσμοθετεί τις διακρίσεις εις βάρος ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού, δηλαδή τους ομοφυλόφυλους.  Παράλληλα, δημιουργεί ρήγματα στα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών.  Αυτή η ρύθμιση νομιμοποιεί τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και, ως εκ τούτου, αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο παραβιάζοντας βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.  Με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ ετοίμασε και κατέθεσε στη Βουλή στις 4 Νοεμβρίου 2008 ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για ένα «Σύμφωνο Συμβίωσης» το οποίο θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα τόσο των ετερόφυλων όσο και των ομόφυλων ανύπαντρων ζευγαριών.  Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ ρυθμίζει, χωρίς διακρίσεις, την ένωση ενηλίκων προσώπων με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη και αλληλεγγύη για τη δημιουργία κοινότητας βίου.

(β) Το ΠΑΣΟΚ υιοθετώντας το Μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ) υποστηρίζει την πρόταση του ΕΣΚ να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της Ε.Ε. χωρίς διακρίσεις όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης.  Όπως επισημαίνεται στο Μανιφέστο του ΕΣΚ «Αυτό σημαίνει την αναγνώριση από όλες τις χώρες της Ε.Ε. των γάμων, των Συμφώνων Συμβίωσης και των γονικών δικαιωμάτων τα οποία είναι ήδη κατοχυρωμένα από το νόμο έστω και σε ένα από τα κράτη μέλη».

3.
Επαναλαμβάνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί διαχρονικά ενάντια σε κάθε είδους διάκριση.  Τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΕΣΚ έχουμε δεσμευτεί μέσα από το Μανιφέστο μας για τις Ευρωεκλογές «να εξασφαλίσουμε ότι η Νομοθεσία της ΕΕ σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών όπως κατοχυρώνονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εμείς θα ενισχύσουμε την νομοθεσία κατά των διακρίσεων για να εξασφαλίσουμε ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων».  Αυτό σημαίνει και την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ.

4.
Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εποχή και οι εξελίξεις που φέρνει μαζί της επιβάλουν έναν ουσιαστικό προβληματισμό για την σύγχρονη έννοια της οικογένειας.  Χρειάζεται, δηλαδή,  μια σοβαρή ανάλυση των νέων συνθηκών και αναγκών και μια ουσιαστική επανεξέταση των θεσμικών πλαισίων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ασπίδα προστασίας για όλες τις μορφές οικογένειας.  Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει την προώθηση του διαλόγου προς αυτή την κατεύθυνση.

5.
Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος βρίσκονται στην πρωτοπορία για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.  Το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον της ομοφοβίας, του Απριλίου 2007, εγκρίθηκε λόγω της μαζικής στήριξης που είχε από τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές.  Εναντίον του ψηφίσματος αυτού ψήφισε η πλειοψηφία της Ευρωπαϊκής Δεξιάς.  Είναι προφανές λοιπόν ότι υποστηρίζουμε έμπρακτα τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο εναντίον της ομοφοβίας και της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.

6.
Το ΠΑΣΟΚ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος συμμετέχει σε όλες τις προσπάθειες του ΕΣΚ, μέσα και έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εναντίον της ομοφοβίας  και υπέρ της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ όχι μόνο εντός των κρατών-μελών αλλά και των υποψηφίων κρατών και των γειτονικών χωρών.  Επίσης, το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται για κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο.  Υποστηρίζουμε, παράλληλα, την περαιτέρω ανάπτυξη ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου το οποίο να βασίζεται σε δίκαιους κανόνες γι’ αυτούς που φεύγουν εσπευσμένα από περιοχές όπου καταπατούνται κάθε είδους ανθρώπινα δικαιώματα.

Υπογραμμίζουμε τέλος ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπανδρέου υπήρξε πρωτοπόρος στις πρωτοβουλίες για ενίσχυση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους συμπεριλαμβανομένων, βεβαίως, και των ΛΟΑΤ.  Έχει μιλήσει για την ανάγκη δημιουργίας μιας «δίκαιης κοινωνίας».  Προϋπόθεση για μια «δίκαιη κοινωνία» είναι η διασφάλιση της ισονομίας και της ισοπολιτείας για όλους ανεξαίρετα τους πολίτες.  Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, όπως και τα δικαιώματα των γυναικών, των μεταναστών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ο αγώνας εναντίον κάθε είδους διάκρισης και υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ είναι μέρος του αγώνα που γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα.  Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ευρύτερη συμμαχία για τα δικαιώματα.  Μια συμμαχία η οποία θα εμπνέεται από την προοδευτική αρχή της αλληλεγγύης.  Η ευρωπαϊκή εμπειρία μας δείχνει ότι η συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ομάδων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προϋπόθεση για να γίνουν αυτά πραγματικότητα για όλους.  Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται με πρωτοβουλίες και πολιτικές προτάσεις στην πρωτοπορία αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Εκτός από τις παρακάτω απαντήσεις, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θέσεις που έχει διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο https://www.syriza.gr/dialogos-gia-to-programma/symboli-sto-programma-tis-thematikis-dikaiomaton-toy-syriza/
1.Τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) ανήκουν στην ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός κάθε προσώπου αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητάς του και σχετίζεται με την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία που έχει κάθε άνθρωπος. Ήδη διαμορφώνεται μια παγκόσμια τάση για νομική αναγνώριση του αστικού συμφώνου συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια και του αστικού (πολιτικού) γάμου ομοφύλων, καθώς αρκετές χώρες  εντός και εκτός Ευρώπης  αναγνωρίζουν νομικά πλήρως ή μερικώς τις μορφές αυτές των ανθρωπίνων σχέσεων.
Στη συζήτηση στην Ευρωβουλή της οδηγίας που αναφέρετε, η ευρωομάδα της αριστεράς, στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, την υπερψήφισε, συμβάλλοντας έτσι, μαζί με άλλες δυνάμεις, στην απόρριψη των τροπολογιών που ζητούσαν την απόσυρσή της, και ζητώντας με αυτόν τον τρόπο από το Συμβούλιο Υπουργών να ακολουθήσει την ίδια στάση. Είναι αυτονόητο ότι όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά η ευρωομάδα της αριστεράς, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό της ομοφυλοφιλικής κοινότητας στον αγώνα της για αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων.
2. O ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το μόνο ελληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα που έχει ταχθεί υπέρ του πολιτικού γάμου ατόμων του ίδιου φύλου, και φυσικά υπέρ του συμφώνου συμβίωσης. Εκτός από τις σχετικές ερωτήσεις μας σε Βουλή και Ευρωβουλή, στηρίξαμε ενεργά την υπόθεση των γάμων ομοφύλων που τελέστηκαν στην Τήλο, για την πραγματοποίηση των οποίων κεντρικό ρόλο έπαιξαν τα ΜΜΕ της αριστεράς «Κόκκινο 105,5» και «Εποχή», ενώ στην τελετή παρίστατο ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας έτσι την στήριξή μας στην πρωτοβουλία. Επίσης, ο Α. Τσίπρας και ο Α. Αλαβάνος ήταν οι μόνοι πολιτικοί αρχηγοί που τοποθετήθηκαν δημόσια υπέρ των γάμων στην Τήλο και ζήτησαν από την πολιτεία να μην επιχειρήσει να τους ακυρώσει. Είναι αυτονόητο ότι και μετά την κήρυξή τους ως ανυπόστατων, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και στηρίζει τον συνεχιζόμενο δικαστικό αγώνα των δύο ζευγαριών για αναγνώριση πλήρων δικαιωμάτων όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για όλα τα ομόφυλα ζευγάρια.
Γενικότερα, θεωρούμε αναγκαία τη νομική κατοχύρωση του δικαιώματος σύναψης γάμου ή συμβίωσης και δημιουργίας οικογένειας σε κάθε ζευγάρι που το επιθυμεί, ανεξαρτήτως βιολογικού ή κοινωνικού φύλου. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής κατοχύρωσης θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται και να διασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το γάμο (περιουσιακά, σύνταξης, υιοθεσίας, τεκνοποίησης με κάθε σύγχρονο τρόπο κ.λπ.).
Επιπλέον, στη συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωσης στην ελληνική βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ –αφού επανέλαβε την άποψή του για τον πολιτικό γάμο– κατέθεσε τροπολογία με την οποία ζητούσε την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια. Δυστυχώς η τροπολογία αυτή δεν υπερψηφίστηκε από κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ).
Τέλος, σε επίπεδο Ευρωβουλής ο Δ. Παπαδημούλης έχει θέσει πολλές φορές με ερωτήσεις του το θέμα, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τους περιορισμούς που θέτει το ελληνικό πλαίσιο στην ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων (μετακίνηση, περιουσιακά, ασφαλιστικά) κλπ των πολιτών της ΕΕ.
3. Θεωρούμε αναγκαία την ολόπλευρη οικονομική, ψυχοκοινωνική και θεσμική υποστήριξη των διαφυλικών ατόμων κατά τις διαδικασίες αλλαγής φύλου. Επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί η νομική  αναγνώριση του κοινωνικού φύλου όλων των διαφυλικών ατόμων, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία για την επαγγελματική αποκατάστασή τους, την αντιμετώπιση των διακρίσεων εναντίον τους, την πρόσβασή τους σε δομές υγείας και πρόνοιας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράμματα κατάρτισης και ειδικό γραφείο στον ΟΑΕΔ με σκοπό την ενίσχυση της συμβατικής απασχόλησης των διαφυλικών ατόμων και της παροχής ουσιαστικής διεξόδου από την (ουσιαστικά καταναγκαστική) πορνεία. (Φυσικά, είναι ταυτόχρονα απαραίτητος ο καθορισμός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για τη σεξουαλική εργασία όσων διαφυλικών ατόμων την ασκούν, ώστε να τους εξασφαλίζει νόμιμη και κατά το δυνατόν ασφαλή βιοποριστική δραστηριότητα.)
Επίσης υποστηρίζουμε τη νομοθετική καθιέρωση της αλλαγής φύλου, ονόματος και επωνύμου στην ταυτότητα των διαφυλικών ατόμων, ώστε να αναγνωρίζεται νομικά η ταυτότητα του βιολογικού φύλου (για όσους/ες έχουν κάνει εγχείριση αλλαγής φύλου) ή του κοινωνικού φύλου (για όσους/ες δεν έχουν κάνει τέτοια εγχείριση).
4. Ο ορισμός της οικογένειας προκύπτει μέσα από μια κοινωνική πραγματικότητα και μέσα από τον καθημερινό τρόπο ζωής των ανθρώπων στις οικογένειες. Σήμερα εμφανίζονται νέες μορφές οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκές, ομόφυλα ζευγάρια, ελεύθερες σχέσεις), ενώ επίσης αποσυνδέεται η έννοια των οικογενειακών σχέσεων (π.χ. σχέσεις παιδιού προς γονέα) από τον γάμο. Όλο και περισσότερο ο γάμος παίρνει τον χαρακτήρα μιας θεσμικής αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ κάποιων ανθρώπων (ζευγάρι, γονείς-παιδιά), και δεν αποτελεί το σημείο αφετηρίας και λήξης τους, αφού αυτές υπάρχουν και εκτός γάμου (ή μετά την πιθανή λύση του).
Χρέος της οργανωμένης κοινωνίας είναι να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και να υπερασπιστεί αυτές τις νέες μορφές οικογένειες, αντί να προσπαθεί να τις αγνοήσει, να τις ποινικοποιήσει ή να τις εξαφανίσει. Προς τούτο θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες δομές στήριξης (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί με υπηρεσίες για μονογονεϊκές οικογένειες, νηφάλια παρουσίαση και εξοικείωση των νέων, μέσα από το σχολείο, με όλες τις μορφές οικογενειακής ζωής κλπ.).
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ισότιμη νομική και πραγματική καθιέρωση του γάμου ομοφύλων, που, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει να διευρυνθεί νομικά και στην πράξη ο ορισμός της οικογένειας.
5. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει στο μεν άρθρο 2, το ότι «κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλεστεί όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς…, το φύλο,…ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», στο δε άρθρο 7, το ότι «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν εξίσου δικαίωμα στην προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση». Υποστηρίζουμε ολόπλευρα την πρακτική εφαρμογή αυτής της βασικής αρχής του σύγχρονου, νομικού και πολιτικού μας πολιτισμού που απαγορεύει κάθε είδους διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤ.
Υποστηρίζουμε, ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, την τροποποίηση του νόμου 927/1979  έτσι ώστε να περιλαμβάνει ως λόγο διάκρισης τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Στις αλλαγές του προαναφερόμενου νόμου προτείνουμε η ρητορική μίσους να τιμωρείται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ευθείας προτροπής σε εγκλήματα σε βάρος των ΛΟΑΤ (έτσι ώστε να μη διευρυνθεί επικίνδυνα η ποινικοποίηση της ελευθερίας της έκφρασης, που είναι ένα δικαίωμα που, επίσης, χρήζει προστασίας και προβλέπεται από το ελληνικό σύνταγμα και διεθνείς συμβάσεις). Παράλληλα υποστηρίζουμε την κατάργηση του άρθρου 347 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει  ποινικοποίηση της ανδρικής πορνείας σε αντίθεση με τη γυναικεία και υψηλότερο όριο συναίνεσης για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους.
Κυρίως όμως υποστηρίζουμε την αναγνώριση και την άρση κάθε είδους διακρίσεων (θεσμικών και κοινωνικών) που υφίστανται σήμερα οι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διαφυλικοί/ες, όπως π.χ. στην εργασία, στην ασφάλιση, στην οικογενειακή ζωή κλπ.
6. Τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σε κινηματικό επίπεδο διεκδικούμε αλλαγές των κοινοτικών οδηγιών και των εφαρμοστικών τους νόμων στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση  άμεσης παροχής ασύλου σε όσους/ες αιτούντες/αιτούσες άσυλο διώκονται στην πατρίδα τους εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού (βλ. π.χ. και τις παρεμβάσεις του Δ. Παπαδημούλη στην Ευρωβουλή και του Γρ. Ψαριανού στο ελληνικό Κοινοβούλιο για την υπόθεση του Ιρανού πρόσφυγα). Αυτονόητη είναι επίσης η παροχή δυνατότητας στους/ις αιτούντες/αιτούσες άσυλο και στους αναγνωρισμένους/ες πρόσφυγες να επανενώνονται με την οικογένειά τους στη χώρα μας, εφόσον το επιθυμούν.
Με δεδομένη την γενικότερη πολιτική της Ελλάδας (κατά παράβαση των διεθνών της υποχρεώσεων) να παρέχει άσυλο σε πρόσφυγες με το σταγονόμετρο, γίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενός ευρέως μετώπου υπεράσπισης των προσφύγων με από κοινού συμμετοχή πολιτικών φορέων και όλων των ειδών θεματικών οργανώσεων (δικαιωματικές, μεταναστευτικές, ομοφυλοφιλικές, αντιπολεμικές κλπ).
Τέλος είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια άσκησης πίεσης σε τρίτες χώρες, αλλά και σε κράτη-μέλη της ΕΕ, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ. Μέριμνά μας είναι κάθε τέτοια πρωτοβουλία να μην περιορίζεται σε κυρώσεις (και οπωσδήποτε να μην έχει στόχο την προώθηση άλλων συμφερόντων της ΕΕ, π.χ. οικονομικά, εμπορικά, στρατιωτικά), αλλά να δίνει έμφαση στην ενημέρωση της κοινωνίας, στην καταπολέμηση της ομοφοβίας και των προκαταλήψεων, στη διεύρυνση της απήχησης της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην γενικότερη κατάργηση της θανατικής ποινής και φυσικά στην ενδυνάμωση των ομοφυλοφιλικών κοινοτήτων σε κάθε χώρα.

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΚΕ

1. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν την υιοθέτηση της οδηγίας ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Χαιρετίζουν την υιοθέτηση της αναφοράς της Ολλανδής Πράσινης Ευρωβουλευτού Κατλίνε Μπουίτενβεγκ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στηρίζει τη νέα οδηγία κατά των διακρίσεων. Είναι επιτακτική η ανάγκη να πιέσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υιοθετηθεί από τα κράτη μέλη και να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.

2. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της εφαρμογής του πολιτικού γάμου και για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου, έχουν υποστηρίξει την τέλεση των γάμων των δύο ομόφυλων ζευγαριών στη Τήλο και υποστηρίζουν τον δικαστικό αγώνα των ζευγαριών για την αναγνώριση του δικαιώματος αυτού, δεδομένου ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύει ρητά την τέλεση γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.
Ακόμη θεωρούν απαράδεκτη διάκριση τον αποκλεισμό από το σύμφωνο συμβίωσης που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε, των ζευγαριών του ίδιου φύλου και τονίζουν ότι η ποιότητα της δημοκρατίας μας κρίνεται από τη συνύπαρξη με το διαφορετικό και την ισότητα για όλους και όλες χωρίς καμία απολύτως διάκριση
Παράλληλα  το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, μέλος του οποίου είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι, έχει αποφασίσει ότι θα πιέσει το Συμβούλιο Υπουργών για να υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των ζευγαριών του ίδιου φύλου, είτε είναι παντρεμένα είτε σε σύμφωνο συμβίωσης.

3. Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμφωνούμε με την επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις της ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Το Κοινό Μανιφέστο των Ευρωπαίων Πράσινων για τις Ευρωεκλογές του 2009 αναφέρεται ρητά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των τρανσέξουαλ καθώς και τη συνέχιση του αγώνα για την καταπολέμηση κάθε διάκρισης με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

4. Για τους Οικολόγους Πράσινους οικογένεια είναι μια  ομάδα ανθρώπων που ως πρωταρχικό σκοπό της έχει την  προστασία, την ευημερία και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη όλων των μελών της. Εάν ο σκοπός αυτός δεν επιτυγχάνεται, δεν υπάρχει οικογένεια. Ακόμη, το κράτος πρόνοιας οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να βοηθά κάθε είδους οικογένεια (συμπεριλαμβανομένων αυτών των μονογονεϊκών και των ομοερωτικών ζευγαριών) στην επίτευξη των παραπάνω στόχων της.

5. Υποστηρίζουμε κάθε μέτρο που συμβάλλει στην καταπολέμηση της ομοφοβίας, της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.

6. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, μαζί με τους ευρωπαίους Πράσινους αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ε.Ε., υποστηρίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά τρόπο συνεπή και συνεκτικό και δεν πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων. (Κοινό Μανιφέστο των Ευρωπαίων Πράσινων για τις Ευρωεκλογές του 2009). Επιπλέον υποστηρίζουμε την παροχή ασύλου από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., σε ανθρώπους που στη χώρα προέλευσής τους κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν φυλάκιση, βασανιστήρια ακόμη και θάνατο λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...