• δικαιώματα

    Nομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

    Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης: ναι στη νομοθέτηση της νομικής αναγνώριση της ταυτότητας φύλου Με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνουμε για την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ερώτηση ...