δικαιώματα

Nομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης: ναι στη νομοθέτηση της νομικής αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνουμε για την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ερώτηση 21 βουλευτών του Συ.Ριζ.Α., που κατατέθηκε αφού τέθηκε το θέμα σε συνεργασία με το ΣΥΔ μετά από δελτίο τύπου μας σχετικό με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αρνήθηκε τη δυνατότητα αλλαγής του γένος και ονόματος σε τρανς πρόσωπο που είχε κάνει επαναπροσδιορισμό φύλου (βλέπε εδώ:transgendersupportassociation).

Συγκεκριμένα στις 22.12.2015, κατατέθηκε ερώτηση από βουλευτές που ανάμεσα στα άλλα ανέφερε (www.hellenicparliament.gr):

Επειδή το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών είναι τουλάχιστον ανεπαρκές και αναχρονιστικό ενώ έχει συστηματικά κατακριθεί από διεθνή και κοινοτικά όργανα.

Επειδή τον Σεπτέμβριο του 2015, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέδωσε εμπεριστατωμένες συστάσεις σχετικά με την άρση των εμποδίων στην καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων από τα διεμφυλικά άτομα.

Επειδή η ανωτέρω γνωμοδότηση του ΝΣΚ απλώς αναδεικνύει την έλλειψη νομικού πλαισίου για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες πρωτοβουλίες θα προβεί προκειμένου να αρθούν άμεσα τα εμπόδια για πλήρη και απρόσκοπτη απόλαυση δικαιωμάτων από τα διεμφυλικά άτομα;

2. Πότε θα είναι έτοιμο σχετικό σχέδιο νόμου που να ρυθμίζει τα ζητήματα της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου;

Στην ανωτέρω ερώτηση απάντησε ο κύριος Υπουργός:

Η άρση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου αποτελεί από την πρώτη στιγμή θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα σε σχέση με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ 696/τ.Β/24.4.2015) απόφαση του Υπουργού συστάθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμφώνου συμβίωσης και για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Πρώτο αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της επιτροπής ήταν το κείμενο του νέου συμφώνου συμβίωσης, όπως ψηφίστηκε με τον ν. 4356/2015.

Επιπλέον σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 94388/28.12.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β’ 2829/21.12.2015 στην εν λόγω νομοπαρασκευαστική επιτροπή ανατέθηκε και το έργο της αναμόρφωσης διατάξεων του οικογενειακού δικαίου και νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της ορίστηκε η 31η Μαρτίου 2016.

Σε σχέση με τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συμπεριλάβει σε σχέδιο νόμου τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και εν συνεχεία θα προχωρήσει στις λοιπές εργασίες της αναφορικά με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Κατά τη κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, η επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαώματα του Ανθρώπου του Σεπτεμβρίου 2015, τις συστάσεις των διεθνώς οργάνων καθώς και αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων χωρών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων για την κατοχύρωση της καθολικής απόλαυσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τα διεμφυλικά άτομα.

 

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), δηλώνει την ικανοποίησή του για τη πρόθεση του Υπουργείου να προχωρήσει στη νομοθέτηση της νομικής αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αναμένει τις πρωτοβουλίες του Υπουργού, και θα είμαστε στη διάθεση του, στη κατεύθυνση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου χωρίς ιατρικές ή άλλες προϋποθέσεις, στα πλαίσια της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 22ας Απριλίου του 2015, των συστάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και της ειδικής έκθεσης της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

logotypo-gtsa-ceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf

 

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 11743

https://www.transgender-association.gr/

[email protected]

 

Πηγή:transgendersupportassociation

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...