Απαντάντε στην αγγελία: Γνωριμία με προοπτική την σχέση.