Απαντάντε στην αγγελία: Φοιτήτριες στην Αθήνα για εισόδημα μηνιαίο.