Απαντάντε στην αγγελία: Υπάρχει αυτό το κάτι άραγε??.