You are responding to Ad: Oxi polla logia mono praxis.