Τα κονδυλώματα φεύγουν, αρκεί να γίνεται λεπτομερειακή θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση

Όπως ισχύει σε γενικές γραμμές με όλες τις ιογενείς λοιμώξεις, έτσι και στην περίπτωση της λοίμωξης από τύπους του ιού HPV που προξενούν κονδυλώματα:

 • Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού καλείται να την πολεμήσει. Το ποιος θα κερδίσει τελικά, εξαρτάται από την ισορροπία ανάμεσα στο ιικό φορτίο και την κατάσταση του αμυντικού συστήματος.
 • Εάν το ιικό φορτίο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ λόγω των επαναλαμβανόμενων επαφών και προσβολών από τον ιό, και δεν υπάρξει θεραπεία, τότε το αμυντικό σύστημα όσο δυνατό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτήν την μάχη, οπότε τα κονδυλώματα εκδηλώνονται.
 • Εάν όμως το ιικό φορτίο ελαχιστοποιηθεί με λεπτομερειακή θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση για ικανό χρονικό διάστημα, τότε ακόμα και ένα μέτριο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να υπερνικήσει τον ιό και να τον διώξει από τον οργανισμό.
 • Οι υποτροπές οφείλονται μάλλον είτε σε ελλιπή θεραπεία, είτε σε ελλιπή παρακολούθηση σε συνδυασμό με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα. Είτε σε επαναμόλυνση, που πολλές φορές αποκρύπτεται ή αποσιωπάται για κοινωνικούς λόγους. Το ότι ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό και ενεργοποιείται με κάποια αφορμή από αυτήν την αδρανή κατάσταση, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά.
 • Είναι απαραίτητη η αναλυτική εξέταση όλων των περιοχών για την ύπαρξη πιθανών υποκλινικών βλαβών στη δερματική περιοχή (είναι αυτές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι) ώστε να εξαλειφθούν και αυτές, και όχι μόνο οι εύκολα ανιχνεύσιμες, γιατί είναι η συχνότερη αιτία διαρκών υποτροπών και επέκτασης των βλαβών.
 • Χρειάζονται επίσης οδηγίες και εκπαίδευση για την πρόληψη επανεμφάνισης: θεραπεία συντρόφου, αποφυγή ξυρίσματος, αποφυγή τριβής με πετσέτες και σφουγγάρια, καλή διατροφή, ύπνος και αποφυγή καταχρήσεων.

Γιατί είναι απαραίτητη η θεραπεία των κονδυλωμάτων

Αν και τα κονδυλώματα οφείλονται σε στελέχη του ιού HPV χαμηλού κινδύνου (δηλαδή μη ογκογόνα), στην ίδια βλάβη μπορεί να συνυπάρχουν και στελέχη υψηλού κινδύνου (δηλαδή με ογκογόνα δράση). Επομένως, εάν δεν υπάρξει επιμελής ανίχνευση και λεπτομερειακή θεραπεία, είναι αναπόφευκτη η διαρκής επαναμόλυνση μεταξύ των ερωτικών συντρόφων και υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ο ιός να μεταφερθεί από τα εξωτερικά γεννητικά όργανα στα εσωτερικά απειλώντας με ανάπτυξη κυτταρικών δυσπλασιών και καρκίνου.

Τα ογκογόνα στελέχη του HPV οφείλονται σε μεγάλα ποσοστά για την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (σχεδόν 100%), του πρωκτού (95%), του κόλπου (65%), του αιδοίου (50%) και του πέους (35%).

Τι πρέπει να κάνετε

Αμέσως μόλις εκδηλώνονται οι βλάβες, είναι απαραίτητη η πλήρης και λεπτομερειακή εξέταση από Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, με τη χρήση δυνατού εστιασμένου φωτός, ισχυρών μεγεθυντικών φακών και δερματολογικών και δερματοσκοπικών οργάνων.

Το κλειδί είναι η λεπτομερειακή ανίχνευση και θεραπεία

Μόνο με τον τρόπο αυτόν, είναι δυνατή η επιμελής ανίχνευση και η λεπτομερειακή θεραπεία όλων των βλαβών που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή, ακόμα και των υποκλινικών, αυτών δηλαδή που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Είναι καθοριστικής σημασίας να εξαλειφθούν και οι υποκλινικές βλάβες, για να μην αποτελέσουν αιτία υποτροπών και εστία μεταδοτικότητας στις γύρω περιοχές ή στον/στην ερωτικό/ή σύντροφο στο μέλλον.

Λεπτομερειακή θεραπεία με Laser

Η λεπτομερειακή θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με Laser, το οποίο υπερέχει επιπλέον σε δύο ακόμα σημεία:

 • επιτρέπει ταχεία επούλωση της περιοχής
 • δεν αφήνει σημάδια στα σημεία των βλαβών

Η λεπτομερειακή θεραπεία πρέπει να συνοδεύεται από στενή ιατρική παρακολούθηση για διάστημα 8-9 μηνών, έτσι ώστε κάθε πιθανή εμφάνιση νέας βλάβης να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, πριν προλάβει να δώσει νέες θυγατρικές βλάβες.

Αν δεν πραγματοποιηθεί λεπτομερειακή ανίχνευση και θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση, τότε παραμένουν στην περιοχή βλάβες με σημαντικό ιικό φορτίο, ικανό να νικήσει τις άμυνες του οργανισμού.

Αν δεν πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη και λεπτομερειακή θεραπεία, τότε παραμένουν στην περιοχή βλάβες με σημαντικό ιικό φορτίο, το οποίο καταφέρνει να υπερνικήσει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού μόλις το πετύχει εξασθενημένο. Η εξασθένηση μπορεί να είναι συνέπεια κάποιας άλλης ασθένειας, έντονου στρες, καταχρήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ), ελλείψεως ύπνου, κακής διατροφής, κ.ο.κ. Και τότε είναι θέμα λίγου χρόνου να κάνουν την εμφάνισή τους νέες βλάβες.

Σημείωση: Η επανεμφάνιση βλαβών μετά από λεπτομερειακή θεραπεία, στενή παρακολούθηση και περίοδο τουλάχιστον 8μήνου, κατά την οποία δεν παρατηρούνται βλάβες (ούτε υποκλινικές), είναι εξαιρετικά σπάνια εκτός εάν υπάρξει επαναμόλυνση από ερωτικό σύντροφο.
Γι’ αυτό, στην περίπτωση μιας σταθερής μονογαμικής σχέσης, είναι καθοριστικής σημασίας να προβαίνουν σε θεραπεία και οι δύο σύντροφοι, διαφορετικά θα διαιωνίζεται το φαινόμενο επαναμόλυνσης του ενός από τον άλλον.

Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία

Σε ένα σωστά οργανωμένο κι εξοπλισμένο δερματολογικό ιατρείο, και με την κατάλληλη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, η αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται είναι η λεπτομερειακή ανίχνευση και η επιμελής αφαίρεση όλων των βλαβών.

Υποτροπιάζοντα κονδυλώματα

 • Όταν υπάρχουν ανθεκτικά κονδυλώματα στη δερματική περιοχή του αιδοίου, που υποτροπιάζουν, συστήνεται κολποσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών κονδυλωμάτων.
 • Όταν υπάρχουν ανθεκτικά κονδυλώματα στη δερματική περιοχή του πρωκτού, που υποτροπιάζουν, συστήνεται πρωκτοσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών κονδυλωμάτων.
 • Όταν υπάρχουν ανθεκτικά κονδυλώματα στη δερματική περιοχή της ουρήθρας, που υποτροπιάζουν, συστήνεται ουρηθροσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών κονδυλωμάτων.

Εξαιρετικά σημαντική η αυτοεξέταση

Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς θα πρέπει να αυτοεξετάζονται συχνά έτσι ώστε να εντοπίζονται και να εξαλείφονται εγκαίρως πιθανές νέες βλάβες. Αυτές μπορεί να είναι υπολειμματικές βλάβες, καθώς και βλάβες που ήδη επωάζονταν. Καθώς ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 1-8 μήνες, κριτήριο ιάσεως είναι η πλήρης ανυπαρξία βλαβών επί 8 μήνες.

Είναι σημαντική ωστόσο η μηνιαία δερματολογική εξέταση, αλλά και η συχνότερη αυτοεξέταση των ασθενών για τους επόμενους οχτώ μήνες για τυχόν ύπαρξη θυγατρικών βλαβών, που πιθανόν να είχαν «εμφυτευθεί» ήδη προ της αφαιρέσεως. Για τον λόγο αυτό, κάθε νέα βλάβη πρέπει να αφαιρείται αμέσως, πριν προλάβει να δώσει θυγατρικές βλάβες.

Πηγή

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αυτή, συναινείτε στη χρήση cookies. Περισσότερα...